วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เรื่องง่ายๆ ที่นายจ้างควรรู้!
---------------------------------------------------------------------
ที่มา : สำนักงานประกันสังคม
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน